O nás

Naše firma aplikuje revoluční Patentované a certifikované technologie, které Vám pomůžou redukovat ekologické zátěže a pomáhají naplnit podmínky ESG (environmental, social, governance) dle Směrnice EU 2022/2464.

Zkratka ESG se stala fenoménem současnosti, a to nejen v oblasti investování, ale fungování firem vůbec, jejich vlivu na životní prostředí, společnost a způsob jejího vedení. Je to metoda díky níž firmy formulují své udržitelné obchodní strategie a efektivně naplňují stanovené cíle, na jejichž základě lze číslem vyjádřit „udržitelnost“ či „odpovědnost“ firmy.

Vycházíme ze staré pravdy: „Co se nedá změřit, to se nedá zlepšit“. Námi použité technologie pracují zcela automaticky s možností reportingu o snížení environmentální zátěže, dle Směrnice EU 2022/2464.

Budovy a průmysl

Tepelně izolační stěrka Tepelně izolační stěrka funguje na principu termoaktivity. Díky vlastnosti termoodrazu , vytváří stěrka vrstvu, která aktivně ovlivňuje teplotní podmínky v místnosti. Aplikace stěrky působí jako štít, který dokáže efektivně odrážet teplo nebo chlad zpět do prostoru, čímž zásadně přispívá k udržení požadovaného klimatu bez zbytečných teplotních ztrát. více
Technologie k odstraňování environmentální zátěže Fotokatalytické nátěry velice efektivně čistí vzduch a chrání povrch před usazováním špíny a mikroorganismů. Vysoká účinnost námi používaného funkčního nátěru je dosažena díky celosvětově patentovanému pojivu. Při aktivaci funkčního nátěru UVA zářením (obsaženém v denním světle) dochází k fotokatalýze. více
Dezinfekční UV-A zdroje DEZUS Vyrábíme unikátní zdroje UV-A záření DEZUS, které ve spojení s Funkčním nátěrem pracují jako aktivní čistička vzduchu a účinně pomáhají při dezinfekci vnitřních prostor. více
LDX Lighting LED světelné zdroje LDX Lighting splňují přísné normy na osvětlení pracovišť a výrobních nebo skladových prostor. více
back

Tepelně izolační stěrka funguje na principu termoaktivity. Díky vlastnosti termoodrazu , vytváří stěrka vrstvu, která aktivně ovlivňuje teplotní podmínky v místnosti. Aplikace stěrky působí jako štít, který dokáže efektivně odrážet teplo nebo chlad zpět do prostoru, čímž zásadně přispívá k udržení požadovaného klimatu bez zbytečných teplotních ztrát.

Charakteristika a vliv na energetickou náročnost budovy

Difúzní propustnost stěrky také napomáhá regulaci vlhkosti a vyrovnává se s možnou podpovrchovou kondenzací. Stěrka je srovnatelná s běžnými izolanty jako EPS polystyren nebo minerální vlna.

Stěrka dosahuje součinitele tepelné vodivosti okolo 0,04 W/(m2·K). To umožňuje výraznou úsporu energie na vytápění.

Stěrka optimalizuje topný režim a efektivně snížuje spotřebu energie. Měření a certifikace od Výzkumného ústavu pozemních staveb (VÚSP) potvrzují úsporu energie ve výši 21,1%.

Hlavní benefity termoaktivní stěrky

 • Zabraňuje kondenzaci a tím tvorbě plísní
 • Jednoduchá aplikace
 • Ekologický produkt
 • Vnitřní i vnější použití
 • Při vnější aplikaci dlouhodobě chrání před UVA zářením
 • Snižuje náklady na klimatizaci.
 • Díky termoodrazu udrží teplo nebo chlad v místnosti
 • Odráží tepelné záření a snižuje tím teplotní zisky nebo ztráty
 • Výsledek úspory 21,1%
back

Fotokatalytické nátěry velice efektivně čistí vzduch a chrání povrch před usazováním špíny a mikroorganismů. Vysoká účinnost námi používaného funkčního nátěru je dosažena díky celosvětově patentovanému pojivu. Při aktivaci funkčního nátěru UVA zářením (obsaženém v denním světle) dochází k fotokatalýze.

V prostorách s nedostatkem denního světla podporujeme účinnost funkčního nátěru naším unikátním zdrojem UV-A záření, který spolehlivě, bezpečně a kontrolovaně zajistí jeho maximální účinnost.

Funkční nátěr a zdroje UV-A záření jsou unikátní technologie vyráběné v České Republice. Společně pracují jako aktivní čistička vzduchu, která neomezuje činnost ani zdraví člověka.

Fotokatalytická technologie je kompenzačním opatřením v sedmi z deseti kategorií dle Směrnice EU 2022/2464 (CSRD – Corporate sustainability reporting directive):

Příklady využití ve vaší společnosti dle směrnice EU 2022/2464

EXTERIÉR (E1, E2, E3, E4, E5)

 • Čištění vzduchu povrchy kancelářských a průmyslových budov i dalších staveb • Aktivní ochrana povrchů před UV zářením a porůstáním mikroorganismy
 • Čištění vody pro průmyslové a zemědělské využití

INTERIÉR (S1, G1)

 • Ochrana zdraví zaměstnanců a zlepšení pracovního prostředí
 • Prevence šíření infekčních chorob (likvidace virů a bakterií)Eliminace alergenů a pachů
 • Technologie využívá energii slunce k odstraňování environmentální zátěže a promění každou stavbu ve velkokapacitní čističku vzduchu.
 • Účinně odstraňuje zdraví škodlivé látky z průmyslu, energetiky a dopravy Např. SO2, NOX, ozon, benzo(a)pyren, benzen, organické těkavé látky
 • Tecnologie má niverzální použitelnost v interiérech i exteriérech na běžné povrchy a má dlouhodobou účinnost ověřenou 15letou praxí.
back

Vyrábíme unikátní zdroje UV-A záření DEZUS, které ve spojení s Funkčním nátěrem pracují jako aktivní čistička vzduchu a účinně pomáhají při dezinfekci vnitřních prostor.

Ultrafialové záření (UV) je elektromagnetické vlnění s vlnovými délkami kratšími než viditelné světlo. Náš zdroj UV-A záření DEZUS v kombinaci s nanotechnologií funkčního nátěru čistí vzduch od zápachů, likviduje nebezpečné́ patogeny, plísně, viry, exkrementy roztočů a alergeny, které zatěžují imunitní systém člověka.

Naše zdroje UV-A záření DEZUS, nabízíme jak ve variantě pevné, tak i mobilní instalace. Obě instalace dodáváme s vysokým provozním zabezpečením ochrany osob dle doporučení mezinárodní organizace IEC.

www.dezus.eu

Možnosti použití

 • Kanceláře
 • Výrobní prostory
 • Veřejné budovy
 • Nemocnice
 • LDN
 • Sportoviště
 • Šatny
back

LED světelné zdroje LDX Lighting splňují přísné normy na osvětlení pracovišť a výrobních nebo skladových prostor.

Jsme českým výrobcem průmyslového a venkovního LED osvětlení a distribuujeme naše výrobky po celé Evropě pod značkou LDX.

Dlouholeté zkušenosti v oblasti vývoje a výroby spojené s vysokou efektivitou světelných zdrojů LDX zaručují dlouhou životnost, vysokou spolehlivost a rychlou návratnost investic. Všechna naše svítidla umožňují revitalizaci. Výměna aktivních technologických částí umožňuje násobně prodloužit jejich životnost, respektive záruku. Tato možnost výměny jednotlivých komponent má tak dopad na výrazné snížení celkových nákladů spojených s vlastnictvím TCO a environmentální dopad ve formě snížení uhlíkové stopy.

http://www.ldxlighting.com

Možnosti použití

 • Budovy
 • Výrobní haly
 • Venkovní plochy
 • Sportoviště
 • Nádraží
 
 
 

Vnitřní prostory

Tepelně izolační stěrka Tepelně izolační stěrka funguje na principu termoaktivity. Díky vlastnosti termoodrazu , vytváří stěrka vrstvu, která aktivně ovlivňuje teplotní podmínky v místnosti. Aplikace stěrky působí jako štít, který dokáže efektivně odrážet teplo nebo chlad zpět do prostoru, čímž zásadně přispívá k udržení požadovaného klimatu bez zbytečných teplotních ztrát. více
Technologie k odstraňování environmentální zátěže Fotokatalytické nátěry velice efektivně čistí vzduch a chrání povrch před usazováním špíny a mikroorganismů. Vysoká účinnost námi používaného funkčního nátěru je dosažena díky celosvětově patentovanému pojivu. Při aktivaci funkčního nátěru UVA zářením (obsaženém v denním světle) dochází k fotokatalýze. více
Dezinfekční UV-A zdroje DEZUS Vyrábíme unikátní zdroje UV-A záření DEZUS, které ve spojení s Funkčním nátěrem pracují jako aktivní čistička vzduchu a účinně pomáhají při dezinfekci vnitřních prostor. více
back

Tepelně izolační stěrka funguje na principu termoaktivity. Díky vlastnosti termoodrazu , vytváří stěrka vrstvu, která aktivně ovlivňuje teplotní podmínky v místnosti. Aplikace stěrky působí jako štít, který dokáže efektivně odrážet teplo nebo chlad zpět do prostoru, čímž zásadně přispívá k udržení požadovaného klimatu bez zbytečných teplotních ztrát.

Charakteristika a vliv na energetickou náročnost budovy

Difúzní propustnost stěrky také napomáhá regulaci vlhkosti a vyrovnává se s možnou podpovrchovou kondenzací. Stěrka je srovnatelná s běžnými izolanty jako EPS polystyren nebo minerální vlna.

Stěrka dosahuje součinitele tepelné vodivosti okolo 0,04 W/(m2·K). To umožňuje výraznou úsporu energie na vytápění.

Stěrka optimalizuje topný režim a efektivně snížuje spotřebu energie. Měření a certifikace od Výzkumného ústavu pozemních staveb (VÚSP) potvrzují úsporu energie ve výši 21,1%.

Hlavní benefity termoaktivní stěrky

 • Zabraňuje kondenzaci a tím tvorbě plísní
 • Jednoduchá aplikace
 • Ekologický produkt
 • Vnitřní i vnější použití
 • Při vnější aplikaci dlouhodobě chrání před UVA zářením
 • Snižuje náklady na klimatizaci.
 • Díky termoodrazu udrží teplo nebo chlad v místnosti
 • Odráží tepelné záření a snižuje tím teplotní zisky nebo ztráty
 • Výsledek úspory 21,1%
back

Fotokatalytické nátěry velice efektivně čistí vzduch a chrání povrch před usazováním špíny a mikroorganismů. Vysoká účinnost námi používaného funkčního nátěru je dosažena díky celosvětově patentovanému pojivu. Při aktivaci funkčního nátěru UVA zářením (obsaženém v denním světle) dochází k fotokatalýze.

V prostorách s nedostatkem denního světla podporujeme účinnost funkčního nátěru naším unikátním zdrojem UV-A záření, který spolehlivě, bezpečně a kontrolovaně zajistí jeho maximální účinnost.

Funkční nátěr a zdroje UV-A záření jsou unikátní technologie vyráběné v České Republice. Společně pracují jako aktivní čistička vzduchu, která neomezuje činnost ani zdraví člověka.

Fotokatalytická technologie je kompenzačním opatřením v sedmi z deseti kategorií dle Směrnice EU 2022/2464 (CSRD – Corporate sustainability reporting directive):

Příklady využití ve vaší společnosti dle směrnice EU 2022/2464

EXTERIÉR (E1, E2, E3, E4, E5)

 • Čištění vzduchu povrchy kancelářských a průmyslových budov i dalších staveb • Aktivní ochrana povrchů před UV zářením a porůstáním mikroorganismy
 • Čištění vody pro průmyslové a zemědělské využití

INTERIÉR (S1, G1)

 • Ochrana zdraví zaměstnanců a zlepšení pracovního prostředí
 • Prevence šíření infekčních chorob (likvidace virů a bakterií)Eliminace alergenů a pachů
 • Technologie využívá energii slunce k odstraňování environmentální zátěže a promění každou stavbu ve velkokapacitní čističku vzduchu.
 • Účinně odstraňuje zdraví škodlivé látky z průmyslu, energetiky a dopravy Např. SO2, NOX, ozon, benzo(a)pyren, benzen, organické těkavé látky
 • Tecnologie má niverzální použitelnost v interiérech i exteriérech na běžné povrchy a má dlouhodobou účinnost ověřenou 15letou praxí.
back

Vyrábíme unikátní zdroje UV-A záření DEZUS, které ve spojení s Funkčním nátěrem pracují jako aktivní čistička vzduchu a účinně pomáhají při dezinfekci vnitřních prostor.

Ultrafialové záření (UV) je elektromagnetické vlnění s vlnovými délkami kratšími než viditelné světlo. Náš zdroj UV-A záření DEZUS v kombinaci s nanotechnologií funkčního nátěru čistí vzduch od zápachů, likviduje nebezpečné́ patogeny, plísně, viry, exkrementy roztočů a alergeny, které zatěžují imunitní systém člověka.

Naše zdroje UV-A záření DEZUS, nabízíme jak ve variantě pevné, tak i mobilní instalace. Obě instalace dodáváme s vysokým provozním zabezpečením ochrany osob dle doporučení mezinárodní organizace IEC.

www.dezus.eu

Možnosti použití

 • Kanceláře
 • Výrobní prostory
 • Veřejné budovy
 • Nemocnice
 • LDN
 • Sportoviště
 • Šatny
 
 
 

Nabízíme

title

Řešení
na míru

title

Support
team

title

Eliminace ztráty
tepla

title

Úspora
energie

title

Zamezení přehřívání
budov

title

Ochrana proti plísním,
bakteriím a virům

title

Ochrana proti
UV záření

title

Ochrana proti
šíření ohně

title

Možnost aplikace přímo
na horké povrchy

title

Prodloužení životnosti
majetku

title

Ekologický a netoxický
produkt

title

Snížení uhlíkové
stopy

 
 
 
© 2024 X HAUS stavby a.s.